Regulamin sprzedaży internetowej za pośrednictwem serwisu internetowego monety24.net

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin, sporządzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej sklepu oraz dodatkowo w formie pliku pdf co umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2) Sklep internetowy monety24.net, działający pod adresem www.monety24.net; prowadzony jest przez Youtrendy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa z siedzibą przy ul. Mrówczej 243/401, 04-697 Warszawa, adres sklepu stacjonarnego: ul. Mrówcza 243/40, KRS: 0000797708 , NIP 952-219-84-60, REGON 384011233

3) Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@monety24.net; telefonicznie: 22-769-77-27 oraz 505-420-060, pisemnie na adres: ul. Mrówcza 243 lok 408, 04-697 Warszawa

4) Sklep monety24.net prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz w sklepie stacjonarnym.

5) W przypadku sprzedaży wysyłkowej do ceny zakupu doliczane są automatycznie koszty pakowania i wysyłki określone w cenniku dostaw.

6) Zamówienia wysyłkowe są przyjmowane przez stronę internetową: http://monety24.net, oraz telefonicznie (22)7697727.

7) Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu do realizacji.

8) Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili dotarcia wpłaty na konto sklepu lub w przypadku wysyłki za pobraniem w momencie potwierdzenia dostępności towaru.

9) Dostępne są następujące kanały płatności:

  1. przelew bankowy
  2. płatność poprzez system Przelewy24.pl (m.in karty kredytowe, mtransfer)
  3. płatność za pobraniem
  4. gotówka lub karta kredytowa w siedzibie firmy
  5. istnieje możliwość zapłacenia poprzez system pay-pal po uprzednim uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

10) Do każdego zamówienia dołączany jest paragon.

11) Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie klienta.

12) Czas oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni. Po tym terminie przedmioty są ponownie wystawiane na sprzedaż a zamówienie zostaje anulowane.

13) Zamówione przedmioty wysyłane są najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania wpłaty przez sklep. Zwykle następuje to jednak w dniu następnym.

14) Przesyłki są wysyłane bez wad oraz zawsze staranie zapakowane i zabezpieczone. Prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki przy listonoszu / kurierze a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia o spisanie odpowiedniego protokołu.

15) W sytuacjach losowych (błąd informatyczny, zniszczenie lub zagubienie towaru itp.) sklep może odmówić realizacji zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Alina Ewa Zawiślak-Pielaszek prezes zarządu Youtrendy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa z siedzibą przy ul. Mrówczej 243/401, 04-697 Warszawa zwana dalej administratorem
 
2. Dane osobowe zbierane w trakcie rejestracji konta w sklepie lub składania zamówienia przetwarzane są przez administratora 
- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień
- jeżeli wyrazi na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych
 
3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach sklepu lub za pośrednictwem poczty mailowej wysłanej na adres sklepu
 
4. Powierzone osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa a w szczególności:
- ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
- ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
- rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

ZWROTY I REKLAMACJE

Zasady zwrotów

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, klient będący konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 

2) W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient (konsument) może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego TUTAJ oraz wysłać oświadczenie wraz ze zwracanym towarem na adres: Youtrendy Sp. z o.o., ul. Mrówcza 243 lok 401, 04-697 Warszawa. Do oświadczenia powinien zostać dołączony dokument potwierdzający zawarcie umowy, np. paragon.

3) Towary podlegające zwrotom muszą być kompletne oraz w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była niezbędna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza, to iż klient (konsument) powinien postępować z towarem uwzględniając możliwość jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy klient (konsument) ponosi za nią odpowiedzialność.

4) Klient (konsument) odsyła zwracany towar na swój koszt.

5) Zwrot towaru proszę wcześniej zgłosić drogą e-mailową albo telefonicznie pod numerem 22-769-77-27.

6) Sklep dokonuje zwrotu środków pieniężnych w terminie maksymalnie 14 dni zgodnie z dyspozycją klienta (konsumenta) złożoną w formularzu zwrotu. Koszty dostawy towarów do klienta zwracamy są do wysokości najtańszej dostępnej opcji wysyłki określonej w punkcie Koszty dostaw dla danego towaru (towarów).

7) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez klienta (konsumenta) nieprawidłowych danych osobowych i adresowych lub błędnego numeru konta.

8) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów dotyczących towarów przerobionych według specyfikacji klienta (konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. poprzez dodanie graweru, stempla lub innej formy dedykacji.

Zasady reklamacji

1) Sklep zobowiązany jest dostarczyć klientowi towary bez wad. W tym celu każdy dostarczany produkt jest sprawdzany przed wysyłką.

2) Część oferowanych przez sklep towarów posiada gwarancje producentów. W takim wypadku informacja o gwarancji dostępna jest z poziomu strony produktu.

3) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od otrzymania towaru lub jednego roku od momentu stwierdzenia wady.

4) W przypadku stwierdzenia wad towaru klient (konsument) może również skorzystać, z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

5) W ramach podstępowania reklamacyjnego klient (konsument) może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Decyzja sklepu o sposobie wykonania żądania reklamacyjnego zależeć będzie od obowiązujących przepisów, istotności wady, warunków gwarancji oraz możliwości przeprowadzenia naprawy.

6) Do odsyłanego w ramach gwarancji / rękojmi towaru należy dołączyć formularz reklamacji oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy (np. paragon). W tym celu można skorzystać z formularza dostępnego na stronie sklepu (linki poniżej):

  • wersja pdf (do wydrukowania i wypełenienia ręcznie)
  • wersja word (do wypełnienia w word i wydrukowania)

7) Reklamację towaru proszę wcześniej zgłosić drogą e-mailową albo telefonicznie pod numerem 22-769-77-27.

8) Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres:
Youtrendy Sp. z o.o.
ul. Mrówcza 243 lok 401
04-697 Warszawa

lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bezpośrednio do siedziby producenta, co w niektórych przypadkach może skrócić czas postępowania reklamacyjnego.

9) Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego produktu.